Aktualności

Aktualności

Czas na nowe standardy pomiaru zużycia paliwa.

WLTP - bliżej rzeczywistego zużycia paliwa. Nowe standardy pomiaru zużycia paliwa obowiązują od września 2017 roku i dotyczą wszystkich samochodów osobowych wprowadzonych na rynek po tym terminie. Określane są za pomocą jednolitej na całym świecie procedury testowej WLTP (skrót od Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), która pozwala lepiej oszacować rzeczywisty poziom zużycia paliwa i emisji spalin. Sprawdź, co nowe standardy oznaczają dla Ciebie i Twojego Volkswagena.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC.

Zużycie paliwa i emisja CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.
O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

Strona w wersji mobilnej może nie wyświetlać tabeli wyników zużycia paliwa i emisji CO2 dla każdego modelu. Sprawdź te dane otwierając stronę na komputerze

    Bardziej wiarygodne wyniki dzięki WLTP.

    WLTP rewolucjonizuje procedury pomiarowe i kontrolne obowiązujące producentów samochodów. Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowych zasadach pomiarowych.

   NEDC VS. WLTP: porównanie.

    Dłuższe odcinki, krótsze czasy postoju: WLTP zmienia procedury pomiaru zużycia paliwa i emisji CO2 na stanowisku testowym

   Cele nowej procedury pomiarowej.

   Nowy cykl jazdy WLTP modyfikuje parametry testów określających zużycie paliwa i emisję spalin. Jego zalety znajdziesz poniżej:

 Transparentność.

 WLTP umożliwia dokładniejsze określenie codziennego zużycia  paliwa.

  

WLTP korzysta z profilu jazdy znacznie lepiej odzwierciedlającego codzienne użytkowanie     samochodu niż obowiązująca dotąd procedura NEDC, która służyła głównie umożliwieniu porównania wyników poszczególnych pojazdów, a nie określeniu realnego zużycia paliwa. Dotychczas wartości spalania mierzone były w abstrakcyjnych warunkach laboratoryjnych, WLTP symuluje natomiast warunki zbliżone do rzeczywistego profilu jazdy, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dokładniejszych i bardziej wiarygodnych danych dotyczących spalania.

 

 

 

 

 

  Standardy.

  Nowy standard WLTP pozwala uzyskać rezultaty porównywalne na całym świecie.

   Jednym z głównych celów procedury WLTP jest ujednolicenie sposobu określania emisji spalin i zużycia energii dla różnych typów napędów, na przykład silników benzynowych, wysokoprężnych, CNG czy elektrycznych.  Przy prawidłowym przestrzeganiu procedury pomiarowej, samochody tego samego typu będą uzyskiwać jednakowe wyniki, niezależnie od miejsca, w którym przeprowadzony został test. Ze względu na wymóg porównywalności pomiar dokonywany jest w warunkach laboratoryjnych. Zużycie paliwa i emisje mierzone są na stanowisku testowym za pomocą dynamicznego profilu jazdy.

 

 

 

 

 

Ochrona klimatu.

Bardziej realistyczne dane dotyczące zużycia paliwa pomagają realizować globalne projekty ekologiczne związane z ochroną klimatu i zmniejszać obciążenie środowiska naturalnego.

Redukcja CO2 jest jednym z kluczowych zadań inżynierii samochodowej. WLTP obliguje producentów samochodów do ściśniejszego stosowania się do międzynarodowych norm emisji dwutlenku węgla.

W 2010 roku w samej Unii Europejskiej emisja CO2 wyniosła 4,72 mld ton. Za 19% emisji odpowiedzialne były pojazdy mechaniczne*. UE chce do 2020 roku obniżyć emisje CO2 o 20%**, a WLTP ma pomóc, w osiągnięciu tego celu. Podobnie jak zużycie paliwa, także emisja substancji szkodliwych różni się w zależności od modelu samochodu. Nowe testy WLTP umożliwią miarodajne porównanie zużycia energii oraz emisji poszczególnych samochodów; wartości pomiarowe nie będą już zależały od producenta i typu pojazdu. W wielu przypadkach wartości zmierzone procedurą WLTP są wyższe niż te wynikające z cyklu NEDC, czego konsekwencją może być konieczność optymalizacji niektórych modeli i ich silników pod kątem mniejszej szkodliwości.

*) Dane na podstawie publikacji „Mobilität der Zukunft – sicher und geprüft“, 16.03.2015,  Związek TÜV e.V.

**) Dane na postawie publikacji z 2013 roku „CO2-Regulierung für Pkw“ Instytutu Gospodarki Niemieckiej, Kolonia.

 

   Wiecej informacji na: https://www.volkswagen.pl/pl/wltp.html